Idén ismét pályázatokat lehet benyújtani a Montagne- díjra. A Jean-Baptiste Montagne-díj a l’Hermitage Tartomány nevelési intézményeiben végzett innovatív munkát és bevált gyakorlatokat. A pályázatokat 2020. május 11-ig lehet benyújtani, az eredményhirdetésre pedig júniusban kerül sor.
A díjra pályázó intézményeknek olyan újszerű vagy bevált nevelési
gyakorlatot kell felmutatniuk, amelyet már be-vezettek vagy be fognak
vezetni. Az értékelési szempontok között szerepel, hogy a gyakorlat meghonosítható-e a L’Hermitage Tartomány bármely más intézményében is, valamint, hogy szem előtt tartja- e a marista intézmények szellemiségét,
küldetését és értékeit.
A díjakkal kapcsolatos pályázatot a L’Hermitage Tartomány Missziós
Tanácsa írja ki és tagjai alkotják a bírálóbizottságot is. Mindenkit
buzdítunk a részvételre és reméljük, hogy a díjak továbbra is ösztönzést jelente-nek a tartomány nevelési intézményeinek nevelői számára, hogy tovább dolgozzanak a rájuk bízott gyermekek és fiatalok jelenéért és jövőjéért.

Ismét meghirdették a marista innovációs díj pályázatát