A Mi Házunk Marista Közösségi Ház

DSCF4374A Mi Házunk egy közösségi ház, mely az esztergomi Töltés utcai cigánytelep mellett működik. Az itt folyó munkát 1999-ben kezdték meg a Marista Szerzetes Testvérek, a saját rendházukban. A közösségi ház, mely a szerzetesrend tulajdonát képezi, 2002 óta működik.
Laikusok és szerzetes testvérek együtt dolgoznak, elsődlegesen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és a rászoruló családok érdekében.
A Mi Házunk a Határtalan Szív Alapítvány működteti.

Több információért kattints ide!

Szent Pál Marista Általános Iskola

resize_75Iskolánk eredetileg római katolikus iskolaként működött a múlt század első harmadában, majd államosították. 2009 szeptember 1-jétől Szent Pál Katolikus Általános Iskola, majd 2010-től Szent Pál Marista Általános Iskola. Az első közösséget , marista iskolát Champagnet Marcellin alapította, aki fontosnak tartotta hogy segítsen az embereknek és Jézus tanítását megismertesse velük, kerüljenek közelebb Istenhez. Iskolánk hasonlóan igyekszik Marcellin atya álmát megvalósítani az iskolában dolgozó Testvérek segítségével. Tantestületünk 20 fős, amelyre jellemző a családias hangulat, egymás segítése, meghallgatása, gyerekek, tanulók problémáinak megbeszélése, segítése, Marcellin nevelési szemléletét alkalmazva. Iskolánkban többnyire halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulnak. Egész napos iskolaként működik, figyelve a tanulók egyenletes terhelésére délelőtt és délután is vannak tanítási órák napközis foglalkozásokkal bővítve. A napot egy tanulás előtti imával kezdjük és egy tanulás utáni imával zárjuk. Iskolánkba szívesen járnak tanulóink,a tanév során sok színes program várja őket, amelyek megszervezésekor a tanulók állnak a figyelmünk középpontjában. Hittanórákon, más egyházi ünnepeken, eseményeken vesznek részt. Igyekszünk szeretettel nevelni és megismertetni Jézus Krisztust a gyerekekkel, és olyan értékeket átadni számukra, amelyekkel felnőttként megállják helyüket az életben, és gyermekeiknek átadják azokat

Több információért kattints ide!

TIP

A karcagi T.I.P. (Tanulói Ifjúsági Pont) Nyitott házként működik a Marista hálózaton belül. csoportf (2)Az előző évi hagyománynak megfelelően szabadidős tevékenységekben vehet részt az a diák, aki ide jelentkezett. A tanulók a Szent Pál Marista Általános Iskolából, felsőbb évfolyamból 5. és 8. osztályosok és a középiskolából az érdeklődő diákok járnak ide egyenlőre kis létszámmal. A T.I.P. olyan programokat szeretne biztosítani, ahol mindenki jól érezheti magát, tanulmányaihoz segítséget, helyet és eszközöket, személyi feltételeket kap, emellett egyéni odafigyelést, egészséges, hasznos időtöltésben vehet részt. A továbbtanulási motivációja erősödik, miközben a keresztény értékrendeknek megfelelő változatos csoportfoglalkozásokon élményekkel gazdagodik személyisége.

Több információért kattints ide!