news_2023Ezekkel az első fogadalmakkal a testvérek elkezdenek egy három éves tanulási időszakot. Ha az új testvér még nem szerzett civil szakmát, vagy nem fejezte be tanulmányait, akkor ebben az időszakban megteheti azt.  Valamint posztgraduális képzés keretében valamilyen területen belül szakosodhat.
A végleges fogadalomtételig az ideiglenes fogadalmat tett testvér az egyház és az emberek szolgálatába áll, alkalmazkodik személyes képességeihez és a rend karizmájához, ezáltal formálódik.  Ez a formálódás azon időszaka, amely a misszióra készít fel: a testvér egy konkrétabb módon készül az evangélium hirdetésére és arra, hogy fiatalokat, főleg a leginkább elhanyagoltakat, tanítsa jelenlétével, és részt vállal a tervben, melynek célja az emberiség, a kereszténység, a kultúra és a társadalom jobbá tétele.