imagesCAY38P32A rend alapítója egy francia pap, Champagnat Szent Marcellin volt (1789-1840). Olyan időben élt, amikor Európában nagy kulturális, politikai és gazdasági felfordulás volt, amelyet egyaránt jellemezte egyfajta társadalmi és egyházi válság.  Ilyen környezetben nevelkedett és tanult Champagnat. Ez volt az a háttér, amely Marcellint a Mária kistestvérei szerzetes intézményének alapítására ösztönözte, amelynek tagjait Marista Testvérként ismerik szerte a világon. Marcellin, amikor látta azokat a gyermekeket és fiatalokat, akiknek nem volt lehetősége tanulni, akik sem olvasni, sem írni nem tudtak, akik nem ismerték sem Istent, és sem a katekizmust, így kiáltott: “Testvérekre van szükségünk”.  “Nem nézhetem, hogy élnek olyan gyermekek , akiben nincs meg a vágy arra, hogy megismerjék a katekizmust. Nem élhetek úgy, hogy ne mondjam el ezeknek a gyermekeknek, hogy Jézus mennyire szereti őket.” Így született meg a Mária Iskolatestvérek missziója: „Megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust.”00 (1)

Marcellin Champagnat tehát a mozgatórugója a marista nevelési formának. Bár változnak az idők és a körülmények, de Champagnat lelkülete  és látásmódja tovább él szívünkben. Isten arra választotta ki Őt, hogy abban az időben, amikor élt elhozza korának Jézus szeretetének üzenetét és a reményt. Minket is Isten ösztönöz arra, hogy példáját követvén, ugyanezt tegyük ott, ahol mi élünk.