papa-francisco-jovenesA történelem során és annak minden korszakában a katolikus egyház más és más jel által kapta a karizmát és a kegyelmet, amelyet a Szentlélek által küldött az Atya, hogy kinyilatkoztatást nyerjenek. Ez a kegyelem és karizma konkrét személyek által jut el hozzánk.  Szent Benedek, Assisi Szent Ferenc, Avilai Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác, Boldog Özséb, Kalazanciusi Szent József, Szent Marcellin Champagnat, Szent Bosco, Kalkuttai Boldog Teréz által,… szerzetesrendek vagy vallási intézmények által, amelyek a szemlélődő életnek, a szegényeknek, a betegeknek, az utca gyerekének, a nevelésnek, a koldusoknak elkötelezettjeivé váltak, …  kolostorok, kórházak, bennlakásos otthonok, iskolák létrehozásával, …
Mi, Marista Testvérek egy olyan szerzetesrendet hoztunk létre, amelyben Jézus követését imagesCA94D3YRvállaltuk fel, úgy ahogyan azt Mária tette. Mi, Testvérek vállaljuk a katolikus egyház evangéliumi fogadalmait, közösségben élünk és kifejezetten a gyermekek és fiatalok nevelésének szenteljük az életünket, különös figyelmet szentelvén azon fiatalok számára, akiknek legnagyobb szüksége van arra.