Béke napja A MI HÁZUNK Marista Közösségi Házban

Mint minden Marista intézményben világszerte, így nálunk is megemlékeztünk Mahátma Gandhi halálának évfordulójáról. Tanításaiban gyakran felcsengtek Jézus szavai: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok üldözőitekért!” Nézete szerint a szeretet és az erőszakmentesség mindent