A fiatalok helyzete, a marista lelkiség, új európai struktúra, a gyermekek jogai, innovációs műhelyfoglalkozások, a szolidaritás megtapasztalása, ünnepségek stb. Mindezt és sok mást is megtapasztalhattak a L’Hermitage Tartomány 2020. február 4. és 7. között megrendezésre került nevelésügyi találkozóján (ROE) részt vevő nevelők.

A megnyitón a Tartományi Tanács üdvözölte a találkozó résztvevőit az idén nyáron szintén L’Hermitage-ban megtartott tartományi káptalani gyűlésen felmerül ötletek ismertetésével, amelyek a 2019 májusában megrendezett Marista Tartományi Fórumon fogalmazódtak meg.

A Tartományi Tanács állásfoglalásának megfelelően ezek a jelenünkkel és jövőnkkel kapcsolatos olyan alapvető eszközök, amelyek segítségével el kell gondolkodnunk a fiatalok helyzetéről és arról, hogy hogyan tudjuk előmozdítani a marista lelkiséget saját hivatkozási keretünkben, itt Európában. Bemutatkoztak a munkában részt vevő munkacsoportok, amelyek a következők: Missziós Tanács („azért hogy az, amit a nevelési intézményekben látunk, segítsen abban, hogy együtt haladjunk”); a Szerzetes Testvérek Titkársága (különböző eszközök az Európában zajló programokhoz és képzéshez); a Világi Testvérek Titkársága (a tartomány aktuális helyzete a világi testvérek témája kapcsán számos különböző szemponttal) és az Ifjúsági Műhely (a fiatalok aktuális helyzetének áttekintése).

A gyermekek és fiatalok jogainak a marista rend által történő védelmével kapcsolatban végzett feladat tudatosítása Carlos Alberto Rojas testvér (Beto) kezébe került, aki emlékeztetett a Főkáptalani Gyűlés üzenetére: „Kézen akarjuk fogni az élet peremén élő gyermekeket és fiatalokat”. Ezáltal emlékeztetett arra, hogy kötelezettséget vállaltunk a gyermekek és fiatalok jogainak egyre sürgetőbb védelmére. Beto testvér kihasználta az alkalmat a rend „Stand up, speak up and act” (Állj fel, beszélj és cselekedj!) projektjének bemutatására, amely felhívást intéz a renddel kapcsolatban álló gyerekekhez és fiatalokhoz, hogy járuljanak hozzá a rend dokumentumának kidolgozásához, melynek célja annak meghatározása, hogy hogyan ösztönözhető a gyerekek és fiatalok meghallgatása és részvétele. Az irányvonalakat és különböző szempontokat tartalmazó dokumentumot az Általános Tanács számára kell előterjeszteni novemberben.

A rend egy másik, a ROE keretében bemutatott igen lelkesítő projektje a világ Marista Iskoláinak Hálózata, amely a marista iskolák életerejének és életképességének szavatolása érdekében hálózati munka kialakítására hív fel. A világszintű innovációs projekt összekapcsolja a világ különböző részén lévő iskolákat a közérdek jobb szolgálata céljából. Világszerte 81 országban mintegy 500 iskolánk van. A tervek szerint a hálózat 2021 áprilisában válik működőképessé.

Az előadásokat műhelyfoglalkozások követték, ahol a résztvevők megismerkedhettek az innováció bevált gyakorlataival, a tartományban végzett különböző szolidaritási munkák tapasztalataival, valamint ünnepeltek és imádkoztak.

Végezetül Pere Ferré tartományi testvér a résztvevőkhöz (különösen a fiatalokhoz) intézett köszönetnyilvánítással zárta a ROE 2020 eseményt, kiemelte a misszió és a hálózatépítés fontossága iránti elkötelezettségét és szintén köszönetet mondott azért, hogy a résztvevők osztják az olyan kulcsfontosságú témákkal kapcsolatos látásmódot, mint a gyermekek jogainak védelme.

2020. évi nevelésügyi találkozó (ROE): lelkesítő jelen és jövő