Mi, a L’Hermitage Tartomány Marista Testvérek, úgy tekintjük, hogy a gyermekek és fiatalok nevelése, akár iskolai keretek között, akár a szociális intézményekben, missziónk lényeges eleme, mely rendi karizmánk keretei között folyik, és lényeges eleme a Gyermekjogi Egyezménynek. Az a karizma, melyet Szent Marcellin elindított, Jézus Krisztus Evangéliumából fakad, és az Egyház közösségében éljük meg azt. Ez a karizma kiemeli a gyermekek iránti szeretetet, mint pedagógiája motorját és eszközét. A Gyermekjogi Egyezmény, melyet az ENSZ Közgyűlése az 1989. november 20-i 44/25 határozatában fektetett le, és ami 1990. szeptember 2-án lépett hatályba, egész sor komoly törvénykezési értékkel bíró alapelvet nyújt a jogokról és a szabadságról. Ezzel az Egyezménnyel összhangban, általában gyermeknek tekintünk „minden 18 évnél fiatalabb embert”, és kifejezzük azt a meggyőződésünket, hogy a gyermeknek, „figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre, születése előtt és születése után”.

Tevékenységünk politikája határozottan és elkötelezetten a gyermekek és fiatalok jogainak előmozdítására, valamint védelmükre irányul. Projektünk magját a szeretet alapján álló nevelés képezi, mely alapvető kritériumként hivatkozási alapul szolgál mindazoknak, akik tevékenyen részt vesznek intézményeinek iskolai, vagy szociális nevelési tevékenységében. Az a tény, hogy a gyermek kiskorú, hogy teljes érettségig a növekedése során fejlődik, és hogy neveléséhez szüksége van a felnőttek segítségére, soha nem foglalja magában jogainak és szabad döntéseinek csökkentését. A gyermek sebezhetősége a felnőtteket semmi olyan joggal nem ruházza fel, hogy személyiségét anélkül formálják, hogy önazonosságát és személyes értékét teljes mértékben tiszteletben tartanák. Ez a látásmód ellentétes az évszázados, jogait figyelmen kívül hagyó gyakorlattal. A gondolkodásmód megváltozása nélkülözhetetlen ott, ahol erre szükség van, hogy az Evangélium értékeivel, és a Gyermekjogi Egyezmény iránymutatásaival összhangba kerüljön.

Meggyőződésünk e javaslat felé tart, ugyanakkor pedig energikusan kifejti, hogy teljes mértékben elutasítjuk a gyermekekkel, vagy fiatalokkal való bármiféle visszaélést, vagy bántalmazást, bármilyenek is a körülményei. Az ő szükségleteik minden egyéb érték felett fellebbezhetetlen elsőséget élveznek. Ha súlyos működésbeli zavar, vagy a tisztelet hiánya lép fel, akkor az átláthatóságot, nem pedig az eltitkolást segítjük elő; az igazságot, egyéni kívánalmak, vagy egy kör kritériumaival szemben.

Mindenki, aki marista nevelési keretek között dolgozik, a gyermekeket és fiatalokat, mint saját jogokkal és felelősséggel bíró egyéneket tekinti, feladataik gyakorlása során, az abból fakadó következményekkel együtt. A Marista Testvérek kifejezik azt a kívánságukat, hogy együttműködjenek a családdal és a nyilvános és magán intézményekkel, annak érdekében, hogy a gyermekeket és fiatalokat, minden helyzetben és kivétel nélkül, ne bántalmazzák, hanem tartsák tiszteletben, neveljék és szeressék.

Mi, Marista Testvérek, azon dolgozunk, hogy a szülők, a nevelő személyzet, a gyermekek és fiatalok körében, elmélyítsük és terjesszük az értékeket, az alapelveket, a gyermekek jogait és szabadságát, annak érdekében, hogy miután ezeket megismerték, teljesítsék, tartsák tiszteletben és védelmezzék.