Karcagi T.I.P.: ” Marista Közösségi háza

A város két szélén élők 90 %-a szociális és kulturális téren elmaradott. Az iskoláskorú gyermekeik számára önmagában a család, nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz.

A telepen élő, sok diák esetében erre nincs lehetőség, nagy a szegénység, sikertelenek az iskolában, kudarcok érik, így iskolai lemorzsolódáshoz, alacsony iskolai végzettséghez vezetnek az okok.

A Marista T.I.P.Nyitott házat azért kellet mielőbb megnyitni, hogy a város két szélén lévő cigánytelepen élő diákok megfelelő nevelésben részesüljenek az iskolai nevelésen kívül is. Őket szeretné támogatni a Nyitott házunk programjaival.

A T.I.P program. Nyilvánvalóvá vált, hogy a hátrányokat csökkenteni kell, de ezt a feladatot azonban – az oktatási kutatások adatai szerint – az általános iskolák egyedül nem tudták, és máig sem képesek elvégezni.

Szükség volt egy délutáni, az iskolai napközinél hatékonyabb foglalkozás fejlesztésére, valamint annak megtanítására, hogyan lehet a szabadidőt hasznosan eltölteni.

Nyitott Házunk megalakult azzal a céllal, hogy a programban résztvevő halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás 5. osztálytól 8. osztályig és a középiskolás diákok, nehézségeiknek jelentős részét megfelelő pedagógiai, szociális támogatással, a hátrányok kompenzálását célzó fejlesztésekkel csökkentsük.