A karcagi római katolikus iskolát a 18. század vége felé alapították. Működése a megalapítástól folyamatos volt. 1848-ban államosították (Állami Ált. Isk., majd Zádor Úti Ált. Iskola). 2009-ben az épület visszakerült jogos tulajdonosához, és az Egri Főegyházmegye megalapította a Szent Pál Katolikus Iskolát. Az iskola a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend aktív közreműködésével kezdte meg tevékenységét. 2010.09.01-től az Egri Főegyházmegye iskolánk fenntartói és tulajdonjogát átadta a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrendnek. A rendet a francia Szent Marcellin Champoagnat atya alapította 1817-ben, a világ több mint 76 országában végzik áldásos tevékenységüket. 2010.09.01-től intézményünkben a Szent Pál Marista Általános Iskolában végezzük munkánkat. A projekt a Köznevelés-fejlesztési stratégia helyzetértékelésében tett megállapításokra épült, célrendszerének alapja a „Minden gyermek, tanuló sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés” megteremtésének fontossága, valamint „A minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés” kialakítása. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések révén szeretnénk ennek megfelelően megteremteni a méltányos és korszerű infrastrukturális feltételeket iskolánkban. A tervezett fejlesztések elősegítik a diákok hátránykompenzációját, továbbá hozzájárulunk a társadalmi összetartás erősítéséhez. Fő célunk az általunk nyújtott szolgáltatások minőségének, ezáltal az oktatás színvonalának emelése, és eredményességünk növelése. A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzéket. Ennek alapján minden iskolának rendelkeznie kell természettudományi, művészeti nevelés, technikai szaktanteremmel, logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szobával. Jelen pillanatban a létszám folyamatos emelkedése miatt minden tantermünkben osztályok működnek, így a szaktantermeket, fejlesztő termeket nem tudjuk biztosítani. Jelentős számban járnak iskolánkba Sajátos Nevelési Igényű (SNI) és Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) rendelkező gyermekek. Az ő ellátásukra fejlesztő foglalkozásokat kell tartanunk, amiket jelen pillanatban az iskolai könyvtárban, az iskolai ebédlőben tudunk nagy nehezen megtartani. Iskolánkban nagyon magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. Szülői kérésre meg kell szerveznünk a magyar nyelvű és a nemzetiségi nevelést-oktatást, amely keretében minden tanulónak részt kell venni heti egy órában nemzetiségi kulturális tevékenységben. Ezeknek a foglalkozásoknak a megtartására sem tudunk állandó, biztos helyet biztosítani. Gyakran a folyosón, jó idő esetén az udvaron kerülnek ezek megtartásra. A tanterem bővítés által meg tudunk felelni a rendeletben előírt kötelező, minimális jegyzéknek. Katolikus intézmény lévén igényünk van arra, hogy az iskola összes tanulója közösen vegyen részt bizonyos hitéleti és egyéb iskolai rendezvényeken. Ezen igények kielégítésére szolgál az egész iskolát befogadni képes közösségi terem megépítése. A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend (fenntartó), mint önálló egyházi jogi személy nyújtja be pályázatát. A fejlesztésbe bevont feladat-ellátási helyen (Szent Pál Marista Általános Iskola) a férőhelyszám 226 fő, amely az Alapító okiratban
rögzített létszám 90,4 %-a. A tanulói létszám az elmúlt 5 évben emelkedő tendenciát mutat (2012. év kivételével, mely demográfiai tényezők
következménye). Az iskola nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú, funkciójában megfelelő épülettel. A 2007-2013-as
tervezési időszakban infrastrukturális fejlesztési támogatásban az intézmény nem részesült. A projekt megvalósítás helye Karcag, mely a 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet alapján fejlesztendő járási területnek minősül. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű és a speciális nevelési igényű tanulók aránya a projekt megvalósulási helyszínén: A Szent Pál Marista Általános Iskola több különböző típusú köznevelési intézmény feladatait látja el. A Szent Pál Marista Általános Iskola utolsó kompetenciamérés 6. évfolyamos eredményei az iskolatípus vonatkozásában az országos átlageredményt nem érik el. A projektmenedzsment és a szakmai és pénzügyi vezető tapasztalata és alkalmassága megalapozott. A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a Felhívásban meghatározott konkrét célokhoz. A projekt keretében az új épületrészben az egyes tantermek 26 fő tanuló befogadó képességűek, így összesen 156 fő diáknak ad helyet az új szárny. Az emeleti közösségi tér befogadó képessége 299 fő. A tantermek és a közösségi tér együttes, egy időben történő használatával nem számolunk. Ennek alapján a 6db tanterem 351,53 összes m2-e után 18db parkoló, 16db bicikli tároló kialakítása szükséges, amiből 1db az akadálymentesítés szabályi szerint lesz megvalósítva

  • Támogatást igénylő teljes neve: Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend
  • Projekt címe: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Infrastrukturális fejlesztés a Szent Pál Marista Általános Iskolában
  • Támogatás összege: 499 903 761 -Ft.
  • Támogatás mértéke: 100%
  • Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás