A Nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény 1989-ben történt jóváhagyása, a gyermekek jogai elismerésének és védelmének progresszív folyamatának eredményét jelenti. Ugyanakkor, ez az Egyezmény a kiskorúak legfőbb érdekeit foglalja össze, alapvető szabályt hozva létre.

Az utóbbi évek során, a kiskorúakon (az Egyezmény alapján 0-tól 18 éveseken) történt visszaélések és más bántalmazások felderítése jelentős előrehaladást mutatott. Annak erős tudatosodása, hogy a gyermekek védelmére mily nagy szükség van, és a társadalom minden részének e téma iránti fogékonnyá tétele, kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy ez a súlyos probléma láthatóbb lett.

A jelen dokumentum célja az, hogy hatékony választ adjon a gyermekeken való szexuális visszaélések, vagy a gyermekek súlyos bántalmazásának gyanújára, vagy igazolt eseteire, és hatékonyan fejlessze ki azokat a stratégiákat, melyeknek célja, hogy a szexuális visszaéléseket és a bántalmazásokat megelőzzük.

A gyermekvédelem mindannyiunk felelőssége a mi nevelési intézményeinkben. A jelen dokumentum iránymutatásokat, vagy kritériumokat kíván nyújtani mindazoknak, akik közvetlenül, vagy közvetett módon részt vesznek iskoláink, szociális intézményeink, mozgalmaink és más, a L’Hermitage Marista Tartomány marista missziójához kapcsolódó tevékenységeinkben.

Dokumentumok:

Első jelzés nyomtatványa

Nyilatkozat