A tavaszi ünnepkör egyik szép ünnepe a Pünkösd. A keresztény emberek ekkor emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről, kiáradásáról. Örömteli esemény részesei lehettünk Pünkösd előestéjén, három közeli munkatársunk, barátunk igent mondott Isten hívó szavára. Edit, Erika és Dóra keresztény testvéreik előtt tettek szent fogadalmat. Fehér ruhájuk is jelképezte, nagy ajándékot kaptak: bűneik eltöröltettek, egy új, tiszta élet lehetősége áll előttük.
Együtt örültünk velünk, s a napsugarak biztatón táncoltak körülöttünk.

“És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.” (Csel 2:1–4)

Karcag, 2014. 06. 07.

Csanádi Irén Virág

 

Keresztelkedés Karcagon