Elérkezett az év legszebb hónapja. A madarak a fákon, a felhők az égen és sok-sok kisgyermek minden hétfőn reggel hálaéneket dalol iskolánk udvarán.

IMG_3877„Május hónap arra indít minket, hogy különösen sokat gondoljunk és beszéljünk Máriáról. A keresztény gondolkodásban Szűz Mária minden megújulás és szépség forrása. Május tulajdonképpen az ő hónapja. Ennélfogva húsvét és május hónap arra hívja meg szívünket, hogy egyedülálló módon nyíljon meg Mária előtt” – tanította szent II. János Pál pápa.

 Marista iskola lévén immár nálunk is hagyománnyá vált, hogy májusban minden héten Mária-tiszteletet tartunk. Az iskola udvarának zöld növényekkel övezett kis szegletében a Testvérek egy Mária-oltárt állítanak fel, melyet a tavasz legszebb virágaival ékesítünk. Hétfőn reggelenként tanítás előtt az iskola valamennyi tanulója és felnőtt dolgozója együtt körülállja a Mária-oltárt, és imákkal, hálaénekekkel, valamint bibliai idézetekkel köszöntjük Szűz Máriát, Jó Anyánkat.

IMG_3868Egy-egy ilyen Mária-tisztelet alkalmával nemcsak azért tisztelgünk a Szűzanya szobra előtt, hogy a körülöttünk levő természet szépségeiben gyönyörködjünk, hanem, hogy lelki életünket is gazdagítsuk. Május hónap a Szűzanya hónapja – mi mással gazdagíthatnánk magunkat, mint Szűz Mária példájával? Az Evangélium világában Mária úgy jelenik meg, mint a mindenkori keresztények példaképe. Ő az imádkozó példaképünk, aki mindig igent mond Istennek, bízik Istenben, és teljes szívvel, lélekkel magasztalja Istent. Mária példát mutat nekünk segítőkész és szolgáló szeretetével, amelyet mindig gyakorolnia kell a mindenkori keresztény embernek.

Májusban Máriára emlékezve ünnepelünk. Ünnepünk azonban nem lesz teljes, ha nem követjük a Boldogságos Szűz életszentségét, ha nem tanulunk tőle. Mit tanulhatunk Szűz Máriától? Egyszerű a válasz: szívének egyszerűségét Isten és az emberek előtt. Ő szeretetből és a szeretetért létezett.Mint Mária, mi is teljesen a gondviselő Istenbe vetjük bizalmunkat, hogy az élet minden helyzetét békességgel, és az ő szeretetébe, valaminthűségébe vetett bizalommal éljük meg.

Forduljunk Szűz Máriához, imádkozzunk hozzá,kérjük mi is az ő pártfogását, közbenjárását magunkra, családunkra, nemzetünkre, az egész emberiségre!

„Neked ajánljuk, Szűz Anyánk,
A legszebb hónap alkonyát.
Ezer nép áldva zengi ma:
Ó, üdvözlégy, Mária!”

Suszter Zoltánné

Mária, hozzád száll imánk