Ajánlatkérő neve: Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend

Ajánlatkérő címe: 5300 Karcag Zádor u. 3

Képviselő neve: Tristany de Juan Pablo Adolfo

Képviselő elérhetőségei:

  • – telefon: +36309810957
  • – e-mail:maristatestverek@gmail.com

Kapcsolattartó neve: Győri Katalin

Kapcsolattartó elérhetőségei:

  • telefon:  +3659-503-085
  • e-mail:  szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu
  1. A beszerzés tárgya:

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program szabályozásáról szóló 15/2021 (III.31) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az alább megnevezett intézmény(ek) 1-6. évfolyamos tanulói részére szállítandó gyümölcs, zöldség beszerzése.

  1. Teljesítés helye:
  1. Intézmény neve: Szent Pál Marista Általános Iskola

Székhelyének címe: 5300 Karcag Zádor u. 3

OM azonosítója: 201341

Feladatellátási hely kódja(i): 001

Ellátandó tanulók száma 1-6. osztályban: 240 fő

  1. Egyéb információk:

Szerződési feltételek, az ajánlatok értékelésének szempontjai: a Rendeletben meghatározott feltételek és eljárás szerint.

A szerződés időtartama:

2024/2025

  1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva kell megküldeni.

A borítékon fel kell tüntetni:” Iskolagyümölcs-program ajánlat 2024/2025 tanév”.

Az ajánlatok benyújtásának helye, címe: 5300 Karcag  Zádor  u. 3

Az ajánlatok beérkezésének ideje: 2024.04. hó 30 nap 16 óra

Az ajánlatok bontása: 2024.05 hó 09 nap 14 óra

A bontás helyszíne: 5300 Karcag  Zádor  u. 3

Ajánlattételi felhívás iskolagyümölcs- és iskolazöldség beszerzéséhez