Rendkívüli  boldoggá avatás Spanyolországban

Október 13-án Tarragonában (Spanyolországban) boldoggá avatottak 522 vértanút, akik szenvedtek vértanúhalált a spanyol polgári háború alatt történő keresztényüldözésben. Közülük 412 szerzetes férfi és nő, 3 püspök, 82 egyházmegyei pap, 3 kispap és 7 világi, 5 nő és 2 férfi. A szerzetesek közül 64 marista testvér  és 2 marista világi tanár.

A szertartás az egyetemi területen talált helyet. Azért ezt a várost kiválasztották színhelyéül, mert Tarragonában a kereszténység első időszakában már vértanúk földje lett. Olyanok, mint Szent Fruktuosz püspök és diakónusai Szent Eulogiusz és Szent Auguriusz. Még azért is, mert a mostani boldogavatottak közül a legtöbbsége ehhez a Tarrakonenszis főegyházmegyéhez tartoztak.

A boldogavatási ceremóniában Spanyolország minden egyházmegye és minden szerzetesrend képviseltette magát. Körülbelül 30 ezren vettek részt. A vasárnapi eucharisztia előtt számos más rendezvényt szerveztek az előzői napokon. Mindig azt hallani, hogy a vértanú mindennapi férfi és nők voltak ugyan, de tudtak bátran a helyükön állni rendkívüli időkben. Ahogy szól az eseményt hirdető plakát: Állhatatosak és bátrak: A hit tanúi.

Több információért kattints ide. (angol, francia, spanyol, portugál nyelvű)

marista vertanuk magyar3

Ima:

Atyánk, köszönjük neked a hit ajándékát és a bizonyságot,
amelyet boldoggá avatott vértanútestvéreink tettek a társadalom,
rendünk és az egyház előtt.

E hatvanhét marista és két világi testvérünknek,
miként sok más férfinak és nőnek,
mély hitük adta a bátorságot ahhoz,
hogy szembeszálljanak a nehézségekkel és az üldöztetéssel.

Ők azok, akik bátorítanak és segítenek bennünket abban,
hogy hitünket megéljük,
és Jézust követni tudjuk.

A Boldogságos Szűz Máriával együtt kérjük a Szentlélek segítségét,
hogy mi, testvérek és világiak,
Szent Champagnat maristái, hitünket mélyebben átéljük.
Szolgáljuk munkánkkal a gyerekek és a fiatalok javát,
különösen azokét, akik a leginkább rászorulnak.

Kérünk téged, hogy az evangélium tanítását a testvériségről,
az összetartozásról és a megbocsátásról át tudjuk adni minden embernek.

Boldog marista testvéreink, kik vértanúhalált szenvedtetek,
imádkozzatok értünk!

Ámen.

Rendkívüli boldoggá avatás Spanyolországban