NEM LESZ KARÁCSONY?

Dehogy nem, természetesen lesz!

Csendesebb és mélyebb.

Hasonló lesz az legelső karácsonyhoz, amikor Jézus született, magányban.

Fények nélkül a földön,

de a betlehemi csillaggal, amely fényáradatával

életutakat világít be.

Fenséges királyi udvarlás nélkül,

de azzal alázattal, amellyel

a pásztorok és pásztorfiúk az Igazságot keresték.

Nagy asztalok nélkül és keserű hiánnyal,

de egy Isten jelenlétével, aki mindent kitölt.

NEM LESZ KARÁCSONY?

Dehogy nem, természetesen lesz!

Anélkül, hogy az utcák túlcsordulnának,

de tüzes szívvel,

azért, aki jönni fog.

Zaj és mulatság nélkül,

elvárás és tülekedés nélkül…

de félelem nélkül éljük meg a Misztériumot,

a “covid-Heródesnek” az is acélja, hogy elvegye tőlünk a reményt.

Lesz karácsony, mert ISTEN a mi oldalunkon áll

és osztozik velünk, ahogy azt Krisztus is tette a jászolban,

szegénységünkben, megpróbáltatásainkban, sírásunkban, szorongásunkban és árvaságunkban.

Lesz karácsony, mert szükségünk van egy

isteni fényre a nagy sötétség közepette.

A Covid19 soha nem érheti el a szívét vagy a lelkét

azoknak, akik reményüket és hitüket a mennybe teszik!

LESZ KARÁCSONY!

ÉNEKELJÜNK KARÁCSONYI DALOKAT!

ISTEN MEGSZÜLETIK ÉS A SZABADSÁGOT HOZZA EL NEKÜNK!

Nem lesz Karácsony?