Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a
szentsír előtt időzve. Ekkor Krisztus a sírban fekszik, a világ elcsendesedett, a szavak elnémultak, a harangok nem szólnak, az apostolok, a tanítványok,
az asszonyok mind-mind a szavakat keresik, a folytatást várják.

Nagyszombat