Új és járatlan utak megnyitása 

A (franciaországi Saint-Chamond-ban lévő) Notre-Dame de l’Hermitage rendház adott otthont a franciaországi, katalóniai, görögországi, magyarországi és algériai maristák 2019. július 18. és 22. között megrendezett VI. tartományi káptalani gyűlésének. A háromévente összehívott káptalani gyűlésen idén 49 szerzetes testvér, továbbá két világi nővér – Imma Amadeo és Michèle Ragni – és két világi testvér – Pep Buetas és Dani Farràs – vett részt, hogy értékeljék a jelenlegi helyzetet, a jövőbe tekintsenek és létrehozzanak egy olyan csoportot, amely a provinciális testvér mellett lendületet ad az evangelizációs missziónak és emberi értékeket mutat fel. A l’hermitage-i rendház a Gier folyó partján található és vízével arra hív bennünket, hogy mi is megmerítkezzünk Marcellin Champagnat lelkiségében, aki az első testvérek segítségével felépítette a rendházat. A találkozón részt vett Ernesto Sánchez rendfőnök testvér, valamint Ben Consigli és Joâo Carlos do Prado főtanácsosok, akik mindhárman Rómából érkeztek. 

Pillantás a valóságra 

Egy új utazás előtt alapvető fontosságú megismerni a kiindulópontot. A Tartományi Tanács és a Gazdasági Tanács beszámolói ezt a feladatot töltik be. Kijelölik továbbá, hogy a mostani hároméves időszak végén hová érkeztünk meg. Átláthatóság és nyitottság az adatszolgáltatásban. Lehetőség a helyzet tudatosítására. Új célok körvonalazódása. 

Tartományi fórum 

A L’Hermitage Marista Tartománynak számos iskolája, szociális intézménye és lelki központja van. A tartomány számára nagy értéket jelentenek az ifjúsági csoportok, a testvériségek, a marista szellemiségű és pasztorációs csoportok, a férfiakból és nőkből álló önkéntes csoportok stb. Több száz világi testvér és nővér vesz részt elkötelezetten a közös misszióban. Több ezren kapnak ösztönzést nevelői tevékenységüknek köszönhetően. Champagnat maristái alkotják azt a csoportot, amelynek tagjai közös életet élnek és egy jobb jövőt képzelnek el. A tartományi fórum egy olyan kórusműhöz hasonlított, amelyben különböző helyről származó számtalan hang szólalt meg. A fórum ideje alatt öt szakaszban zajlottak különböző tevékenységek, amelyek eredményeképpen 13 ajánlás fogalmazódott meg, melyeket eljuttattak a tartományi káptalanhoz. Mindannyian egy hajóban evezve tartunk a jövő horizontja felé. 

Szervezeti kérdések 

A vallásos élet manapság hatalmas kihívások elé néz. Naprakésszé kell tenni a valóság megközelítésének módjait, azt hogy úgy szervezzük a dolgokat, hogy az általunk kívánt élet szerint élhessünk és válaszokat adhassunk az adott korszak kérdéseire. Az együttélés eszközei az egyszerű és testvéri élet szolgálatában. 

Gyermekvédelem 

A gyermekvédelem annak minden vetületében megkérdőjelezhetetlen prioritássá válik. A gyermekek és fiatalok jogai nem képezik tárgyalás alapját. Az egyháznak és a társadalomnak elkötelezett marista rend tanúbizonyságot tesz arról, hogy az áldozatok támogatása kiemelt fontosságú számára. A L’Hermitage Marista Tartomány továbbfejlesztette valamennyi gyermekvédelmi rendszerét és azon munkálkodik, hogy kiválóságra tegyen szert a tanulók és a nevelésben érintettek érdekeinek érvényesítésében. 

Az evangélium ereje 

Úgy tűnhet, hogy a tartományi káptalani gyűlés egy egydimenziós vállalkozáshoz hasonlít. A motiváció Isten szavának meghallgatásában, a közösségi és egyéni imában, a szeretetben megnyilvánuló lélek misztériumában való elmélyülésben, az eucharisztia megosztásában és Mária maristák által képviselt értékeiben rejlik. Ha nem a lelkiség jelenti a marista intézmények központi elemét, akkor mit sem érnek a megálmodott projektek. Ez a kulcsa a megfelelő értelmezésnek, amely értelmet ad az életnek és a küldetésnek. 

Tartományi Tanács 

A megvalósulás érdekében minden projektnek egy mélyen elkötelezett emberekből álló csoportra van szüksége. Ebben a tekintetben minden egyes tartományi káptalan egyik legfontosabb feladata a tanácsosok megválasztása. Az új 2019-2022 közötti hároméves időszakra az Általános Tanács Pere Ferré testvért nevezte ki tartományfőnöknek. A káptalan tagjai megválasztották a Tartományi Tanács Xavier Giné, Mateos Levantinos, Michel Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbies és Gabriel Villa-Real testvérekből álló testületét is. Mindannyian tudják, hogy számíthatnak testvéreik bizalmára. 

Csak itt és most képesek határozott lépéseket tenni és új utakat keresni. Ha pedig újak, akkor az azt jelenti, hogy egyelőre feltérképezetlenek. A káptalan mindezt lehetségesnek tartja. Ehhez eltökéltségre és mély elkötelezettségre van szükség anélkül, hogy hagynánk, hogy magával ragadjon a félelem. Szívünkben pedig örömnek kell lenni. 

TARTOMÁNYI KÁPTALANI GYŰLÉS