Magyarországon 2017 január 2-án, Esztergomban kezdődött a Mária Iskolatestvérek rendjének, vagyis a marista rendnek bicentenáriumi ünnepségsorozata. Néhány tanár társammal és más győri laikusokkal együtt utaztunk oda, hogy üdvözöljük egykori kollégáinkat és együtt örüljünk velük, hiszen a marista rend 2008-ig az Apor Vilmos Katolikus Iskola fenntartójaként működött Győrben. Boldogan vettünk részt szép, meghitt ünneplésükön.

A Szent Anna templomban Dr.Székely János püspök úr ünnepi szentmisét celebrált és beszélt a testvérek karizmájáról, mely abban áll, hogy a legkisebbekben is felfedezni az értéket, a szépet és erre a tulajdonságára ráébreszteni azt, aki nem hisz önmagában, saját értékes mivoltában. A marista testvérek egyszerű szelídsége és bölcsessége bearanyozza, új tartalommal tölti meg neveltjeik, pártfogoltjaik, az esztergomi és a karcagi gyerekek életét. Itt tudtam meg, hogy egy kis mag ma is tevékenykedik még városunkban, akik követni szeretnék Marcellin Champagnat atya lelkületét a nevelésben.

Boldizsár Orsi így vall a közösségről és fogalmazza meg hitvallását:

2014 tavaszán új tavasz köszöntött a győri maristák életébe. Az Apor iskola néhány tanárával együtt megalakítottuk a Mária csoportot. A marista értékek megőrzése, a gyerekekkel való foglalkozás volt a célunk.Közös imák, beszélgetések a fiatalokkal és megbeszéléseink erősítették bennünk a marista szellemet.A csoport bővítése céljából a Győrújbaráton élő Magyar Lászlót, Kluiber Andreát, Bagóné Marikát és Boldizsár Boglárkát is felkerestük, akik örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez.Velük együtt 2014 őszén egy új csoport alakult: a Győri Marista Laikus Csoport, melynek kezdőbetűiből fakad a nevünk: GyüMöLCS.Reméljük, hogy a mag, melyet a testvérek elültettek annak idején Győrben, jó gyümölcsöt hoz majd.
A Karcagi Testvérek és Rémi testvér Mulhouse-ból a kezdetektől mellettünk állnak.Emil Turú, generális rendfőnök testvér és Várszegi Asztrik püspök atya is örömmel fogadták a győri marista élet újjáéledését. A Tartományi Tanács laikus katalán vezetői látogatást tettek nálunk, tanácsaikkal segítettek bennünket. Hálásak vagyunk Bartók Ferenc atyának, akitől helyet kaptunk a csanaki régi iskolában a megbeszélések és a gyerekekkel való foglalkozások megtartására. A két győri marista csoport azóta egyesült és új tagokkal, bővült. A csoportot leginkább pedagógusok alkotják, de már van néhány nem pedagógus tagunk is. A csoport nyitott. Volt aporos diák is van köztünk gyermekeivel, Orosz Panni, aki gitárkíséretével emeli havonta megrendezett találkozóink hangulatát. A marista témák feldolgozásával párhuzamosan, a gyerekekkel külön foglalkozás is folyik a szomszédos teremben, így kisgyermekes szülők is bekapcsolódhatnak a csoport munkájába. A Testvérek jóvoltából lehetőségünk van részt venni közös zarándoklatokon. További célunk még a karcagi és esztergomi laikus maristákkal való szorosabb kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere, kirándulások szervezése is.

Champagnat atya kedves, egyszerű ember volt. Fiatal papként szívében izzott a vágy, hogy a körülötte lévő, tévúton járó világnak kiutat mutasson a bűnök, az önzés és a mértéktelenség okozta szenvedésből. Égett a vágy benne, hogy a gyerekek szenvedéseit is enyhítse, tudatlanságukat tanulásra motiváló módon, egyszerűen, a mindennapi élethez fontos tudássá formálja. Szeretettel nevelte őket, a testi fenyítés, a megszégyenítés nem az ő módszerei voltak! Tisztelettel figyelt a gyerekekre és mindegyikre igyekezett egyforma szeretetet árasztani figyelmes és türelmes odafordulásával.
Jelen volt köztük.
Egy gyermeki lélek igen törékeny. Érzékeny és szeretetre vágyó. Nem szabad megalázással, megfélemlítéssel, durva szavakkal rendre utasítani. Szent Champagnat atya utat mutat minden nevelőnek. Felismeri az ilyen fájdalmakkal teli szívű gyermekeket, fiatalokat. Minden szeretetével és figyelmével melléjük áll. Milyen szép szolgálat! Jézus is kiállt a gyermekek mellett. Az Ő példáját követve Champagnat atya megmutatta számunkra, hogyan juthatunk el a gyermeki lélekhez, miként orvosolhatjuk a lelki sebeket a szeretet balzsamával, és hogyan neveljünk olyan fiatalokat, akik számára ugyanezek az értékek lesznek fontosak, amikor felnőnek, amikor Isten és embertársaik szolgálatába állnak. Arra a szolgálatra, mely szebbé, és szeretetteljesebbé teszi ezt a világot…
Kivonat Pau testvér ünnepi beszédéből:

1817 január 2-án, éppen ma, lehet, hogy ebben az órában, 200 évvel ezelőtt, Szent Marcellin Champagnat az első két tanítványával Isten hívását követve alapította meg a Marista Rendet. Ez a fiatal egyszerű pap úgy érezte, hogy Isten elküldi őt erre a feladatra, hogy egy új lelki családot indítson az Egyházban.

Ma ünnepeljük a rend 200. évfordulóját.

A Rendfőnökünk, Emili Turú testvér, szavaira hivatkozva három szó fakad ezen az alkalmon: hálaadás, bocsánat és kötelezettség.

Hálát szeretnék adni Istennek Szent Marcellin Champagnatért, mert általa egy új szerzetesrend lett az egyházban.  Jobban megismertethetjük Jézus Krisztust a gyermekekkel és a fiatalokkal, különösen a legelhagyatottabbakkal.

Hálát adok Istennek minden marista testvérért -200 év alatt, 38.000 testvér tett fogadalmat- ,  különösen azokért akik a szent életük által, megtanítottak minket, hogyan kell átélni az Evangéliumot, úgy, ahogy Szűz Mária is átélte. Szeretném megemlíteni a vértanú testvéreket, akik Krisztusért adták a életüket. Köszönöm a magyar testvérek életét is, akik háborúig fenntartották a marista missziót Magyarországon, s később világszerte is. Köszönöm is a testvéreknek, aki egy ideig Magyarországon szolgáltak: Ferenc testvérnek, Ignác testvérnek, Tony testvérnek, Juanjo testvérnek, David testvérnek, Ramon testvérnek, Mateo testvérnek, Brúnó testvérnek és Rémi testvérnek.

Hálát adok Istennek minden laikusért, akik elkötelezték magukat a marista misszióban. Az ő segítségük nagyon fontos a rendnek, főleg az utolsó 60 évben.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik a Marista intézményeinkbe járnak/jártak, hogy a marista nevelést, befogadták a keresztény értékekkel együtt, és jó keresztényként és erényes polgárként élnek.

Különösen szeretnék megköszönni azokat, aki segítették a Marista missziót Magyarországon.

Bocsánatot szeretnénk kérni azokért az alkalmakért, amikor nem voltunk elég jó példaképek, és nem is éltünk a vállalt értékeket, vagyis rossz példát mutattunk.

Bocsánatot is szeretnénk kérni, mert nem mindig hűségesen válaszoltunk a Szentlélek meghívásaira. Néha nem voltunk eléggé bátrak, hogy kövesük az irányításait.

Bocsánatot kérünk, mert néha nem voltunk képesek kimozdítani magunkat a komfort zónánkból, és nem indultunk el a perifériában lévő gyermekhez és fiatalokhoz.

Ezzel a 200 éves gyönyörű örökséggel, elkötelezz magunkat a jövőt építésére. Szeretnénk valósággá tenni ezt az „új kezdetet”. Erre a feladatra szeretnénk a legjobbat felhasználni a múltból és nyitottak maradni a Szentlélekre.

Szeretnénk felújítani az Egyház és a világ iránti kötelezettségünket. Az Egyház máriás arca lenni: nyitott, befogadó, szolgáló, misszionárius, odafigyelő…

Szeretnénk felújítani a kötelezettségünk az evangelizáció iránt a gyermek és fiatalok nevelése által.

Kötelezzük magunkat elindulni a gyermek és fiatalok felé, különösen, a szegény, szenvedő, vagy sebezhető emberek felé.

Szeretnénk kötelezni magunkat Isten hívása iránt, aki jelen van a világban és minden ember életében.

Kérjük szűz Máriától,jó anyánktól, hogy kísérjen bennünket a harmadik bicentenárium felé, teli reménységgel és áldással. Ő a mi menedékünk, aki tovább fog segíteni minket.

Csizmadia Gertrúd

Egy új kezdet 200 év után

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .