2016.július 17. és 23. között zajlott Lyonban, a Fourvièvre dombon a Merj álmodni ! találkozó, amely egybegyűjtött több, mint 400 fiatal maristát a maristák családjának 4 ágából ( Marista Nővérek, Misszionárius Marista Nővérek, Marista Atyák és Marista Testvérek). A 4 kongregáció által kigondolt és elképzelt találkozó a megvalósítását illetően nagyban a mi tartományunk műve. Íme a beszámoló.

LYON13835472_1070148799722392_120474531_o, 2016. július 18. hétfő

A nyitó ima után, a délelőtt a különböző csoportok, tartományok, a résztvevők  országának bemutatkozásával telt. Micsoda öröm azt tudni, hogy határokon, nyelveken és kultúrákon átívelő intézményeink és alapítóink charizmája ennyi fiatalt képes megérinteni szerte a világban !

Bizonyos programokon a fiatalok kisebb csoportokban vettek részt, megkönnyítve ezzel az eszmecserét.

Így tettük ezt a marista család 4 ágának megismertetésekor. Bemutatkoztak a Marista Nővérek és a Marista Misszió Misszionárius Nővérei, akiket egyszerűbben csak MNMM-nek (a francia rövidítés : SMSM)nevezünk, valamint a Marista atyák és végül a Marista Testvérek.

Mindegyik kongregáció egy-egy sátorban helyezkedett el, s ott mutatta be az alapító nővéreket vagy atyákat, a rendházukat és egyéb jellemezőiket. A bemutatkozás után a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat a különböző marista intézményekről.

Némi személyes elmélkedésa után a szentmisén találkoztunk megint. Az elmélyült ima, a szentáldozás, a lelkesedés és kölcsönösség nagy pillanatai voltak ezek.

A nap a « marista fesztivál » első részével ért véget, ahol a különböző országok és csoportok színes, dallal, tánccal kísért, népviseletben bemutatott előadásaikkal örvendeztettek meg minket.

2016. július 19. kedd

13711514_1068114719925800_1085800217_oInni a forrásból, felfedezni az alapítás helyszíneit jelentős szimbolikus erő ez  valamennyi kongregációnak.   Megérezni a hely szellemét, megismerni a történetet, s mindazt, amit képviselnek.

Nekünk, marista tetsvéreknek ,  Hermitage-ba menni egy helyváltoztatás, sok fiatal azonban – az alapító életével együtt – csak könyvekből ismeri.  Megérinthették az ujjaikkal, beszívhatták levegőjét annak a helynek, amely Marcellin életével egybeolvadt, azzal teljesen átitatódott.

Mindegyikőjük megérezhette az alapítók szellemiségét, töltekezhetett történetükkel és megérzéseikkel, meghallhatták Isten hívó szavát, a hit és egy jobb jövő reménye felé vitte őket. Találkozás holnap, kerekasztal, eszmecsere a mai marista közösségekről. Beszélgetés a rendfőnökökkel….


2016. július 20. szerda

A nap kezdeteként útra keltünk Máriával. A hit zarándokaiként olyan férfiak és nők történeteteit hallgattuk meg, akiket áthatott a marista karizma.

Elkötelezett személyek tanúságtételei köré szervezett kerekasztal. Kérdések marista életük legmarkánsabb tapasztalatáról, s ez a négy tanú egyszerűen, de mély benyomást hagyva beszélt arról, ami őket élteti. A csoportokra osztott résztvevők írhattak arról, milyen érzéseketkeltettek  bennük, a « közös torkolatban » a «  tanúságtevő beszédfolyamok ».

A délutáni játékokat egy nagyon termékeny, a négy rendfőnök közötti  beszélgetés követte. Meghívtak minket arra, hogy csináljuk meg a « szeretet forradalmát », hogy legyen gondunk másokra, de magunkra is, a spirituális létünkre. Azt parancsolták nekünk, hogy minden körülmény között, válogatás nélkül, a jót cselekedjük.

E szép nap derűsen fejeződött be : egy szép kórus éneklésével egy Taizé típusú virrasztáson vettünk részt a fourvièvre-i bazilika kriptájában.

2016. július 21. csütörtök

A Szent Pál plébánia plébánosa fogadott minket templomában a reggeli imára. Majd a lyoni városháza díszudvarán a lyoni városvezetés fogadta 13835651_1068820253188580_1553611655_oa « Merj álmodni ! » résztvevőit. Továbbra is csoportokra osztva, megismerkedhettek a Rhône-melléki város szociális jellegű társaságainak munkájával, és tapasztalatokat gyűjthettek.

Előadások 4 szó köré szerveződve : Álmodni, átalakítani, gondozni és szolgálni másokat. Krisztus nyomába lépve, jelképként, volt lábmosás. Megalázkodva letérdelni és megmosni társaink lábát. Együttérzés és közösségvállalás mindenki számára. Minden bizonnyal a találkozó legerősebb pillanatai.

E programokkal teli nap a Kairó együttes pop-rock koncertjének hangjaival zárult. A Katalóniából érkezett együttes átadta energiáit a fiatal maristáknak, akik csak erre vártak.

2016. július 22. péntek

Hermitage-ban az utolsó nap. A továbbra is csoportokra osztott ré13838093_1069970793073526_2034177112_osztvevőket – az Evangéliumnak az  emmausi tanítványokról részletéből kiindulva – arra kérték, hogy fogalmazzák meg érzéseiket a találkozóval kapcsolatban.  Ők  egyetlen mozdulattal fejezték ki érzésüket, megosztván a kenyeret, ahogy tették ezt a tanítványok Krisztussal.

A délutáni program látogatás volt Hermitage 4 helyszínén és 4 téma köré szervezve : Jézus, Mária, Egyház és Misszió. Valamennyi helyszínen a csoportok cserélődtek, s a beszélgetés befejeztekor különböző tárgyakkal, jelképekkel. kézzel foghatóvá is kellett tenni e cserét.

Az Hermitage-ban töltött nap a találkozó üzenetének megfogalmazásával zárult, s újból a rendfőnökök kaptak szót. Merni álmodni,  Dare to Dream,  merjünk álmodni egy Mária-arcú egyházat, amely elkötelezett a megalázottak szolgálatában, odafigyel mindenkire ! A fiatal maristák elkötelezettek e megújult egyház felépítésére. Ez az álmuk, s meg is valósítják.

2016. július 23. szombat

A fourvièvre-i ígéret 200. évfordulójának ünnepi szentmiséje. Több mint 1500 egybegyűlt ember imádkozik együtt, hogy kifejezze kötődését ahhoz az ígérethez, amelyet Champagnat, Colin, Teraillon atyák  és társaik tettek felszentelésük másnapján, és megújították ezt a fogadalmat, felvállalva mindazon kihívásokat, amellyel a mai világ fogadja őket.

A Dare to Dream találkozó fiataljai az ünnepség  szereplői,  ők jelentik a maristák jövőjét. Egyszerű, ugyanakkor felemelő buzgalom.

A mise után visszatérés a Marista Atyák házába egy szívélyes fogadásra. Megindító pillanat, amikor a  fiatalok mondják egymásnak « Viszontlátásra ! » vagy mégi inkább « Isten Veled ! », amely a kifejezés elsődleges és irodalmi fordításában azt jelenti, Istenre bízzuk, hogy újra találkozhassunk.

 

DARE TO DREAM, merj álmodni!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .